نخود فرنگی (Pisum satium)

نخود فرنگی (Pisum satium) مقدمه نخود فرنگی (Pisum satium) گیاهی است یکساله دارای ساقه نازک و روندهکه بلندی بوته آن به حدود ۳۰ سانتیمتر می رسد .ساقه این گیاه پوشیده از تارهای غده ای است . برگهای آن مرکب از ۱۳ تا ۱۷ برگچه کوچک و دندانه دار می باشد . گلهای آن سفید رنگ […]