مبانی نظری طراحی دانشگاه + تصاویر کامل از دانشگاه ها

مبانی نظری طراحی دانشگاه + تصاویر کامل از دانشگاه ها

مبانی نظری طراحی دانشگاه + تصاویر کامل از دانشگاه ها با توجه به توسعه روزافزون علوم و عمیق‌تر شدن دنیای علم در رشته‌های مختلف، نیاز به تقسیم رشته‌های دانشگاهی به زیر شاخه‌های بیشتر لازم می‌شود و ضرورت فراهم شدن دقیقتر امکانات در هر کدام، در طی دوره چهار ساله تحصیلی دانشگاهی حس می‌گردد. افزایش تخصصها […]