معماری کاخ های ایرانی +تصاویر و نقشه ها

معماری کاخ های ایرانی +تصاویر و نقشه ها

معماری کاخ های ایرانی +تصاویر و نقشه ها ایجاد بنای بزگ یا کاخ سازی در ایران به اواخرهزاره دوم قبل میلاد مربوط می شود در ادوار اولیه گاهی دیده می شود که یک بنای منفرد فقط به عنوان یک کاخ مسکونی به کار می رود و در مواردی همین بنا نقش یک معبد را به […]