طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاه های موقت

طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت

طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاه های موقت پروژه سازه های فضایی بر اساس نیاز مبرم اجتماع و جامعه هنری و صنعت این مرز و بوم انتخاب شده و کاربرد وسیع آن می تواند بسیاری از مشکلات برپایی نمایشگاهها را حل کند. اما انگیزه برگزیدن این پروژه، تازگی و کاربرد آن می باشد، چرا که […]