مقاله کامل درباره تولید و بسته بندی وفروش گلاب

مقاله کامل درباره تولید و بسته بندی وفروش گلاب تعريف، ويژگيها و مشخصات محصول توليدي: گلاب به حاصل تقطير گل هاي سرخ محمدي Rosa dama scenamiller تازه چيده شده و مخلوط آن با آب كه اساس اضافي آن از محلول ابكي جدا شده است اطلاق مي گردد. البته در ساير كشورها مثل تركيه، بلغارستان و […]