دتایل دریچه بازدید زیر شیروانی

دتایل دریچه بازدید زیر شیروانی منظور از دیتیل همان جزییات ساختمانی ست.که شناخت و کاربرد آن در کارهای طراحی و اجرای برای مهندسین سازه و معماری امری ضروری ست. برای تحویل و نهایی کردن نقشه های ساختمانی بایستی .از دیتیل های اجرایی برای قابل فهم کردن کار طراحی خود بهره برید. برای دانلود نقشه به ادامه مطلب رجوع کنید