جزئیات اجرایی روش ساختمان سازی با پانلهای عایقدار

جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار

جزئیات اجرایی روش ساختمان سازی با پانلهای عایقدار  برای ساختن اسکلت یک ساختمان کوتاه مرتبه، پانل های متشکل از دولایه شبکه آرماتوربندی که با میلگردهای زیگزاگی شکل به هم وصل می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند. با قرار دادن یک لایه فوم بین دو سطح شبکه سطح، در حین اجرا، عملیات پاشیدن بتن (شاتکریت) […]