نقشه های کاملا اجرایی بانک

 نقشه های کاملا اجرایی بانک نقشه های کاملا اجرایی بانک فایل پروژه مذکور بصورت فشرده و شامل نقشه های زیر می باشد… ۱- جدول نازک کاری ۲ – پلان موقعیت ، شیب بندی و سرپله ۳ – پلان مبلمان ۴ – پلان طبقه همکف ، زیرزمین ، طبقه اول ودوم