بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت برکانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن

بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت برکانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن

عنوان پایان نامه :بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت برکانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن تعداد صفحات:۱۷۶صفحه چکیده شهرستان‌ تنکابن‌ با ۲۱۴۰ کیلومتر مربع‌ مساحت‌ در غرب‌ استان‌ مازندران‌ از سالهای‌ گذشته‌ همواره‌ با مشکل‌جذب‌ نیروی‌ کار خود روبرو بوده‌ است‌ . در واقع‌ بدلیل‌ عدم‌ برنامه‌ریزی‌ صحیح‌ در منطقه‌ و فقدان‌ بازار کار ، هر ساله‌بخش‌ […]