مقاله کامل درباره سقف کاذب انواع و کاربردها آن

مقاله کامل درباره سقف کاذب انواع و کاربردها آن

مقاله کامل  درباره سقف کاذب  انواع و کاربردها آن رشته ای از معماری داخلی ساختمان است که برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) بکار میرود. از پیشینه این رشته اطلاعات موثقی در دست نیست.معلوم نیست اولین کسانی که از سقف کاذب استفاده کرده اند چه قدر از کاربردهای مختلف این حرفه آگاهی داشتند اما سقف […]