پروژه کامل فضای آموزشی و مدرسه

پروژه کامل فضای آموزشی و مدرسه

 پروژه کامل فضای آموزشی و مدرسه پروژه ای  که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به معماری با عنوان پروژه کامل فضای آموزشی و مدرسه است و در ۱۳شیت نقشه و دارای فایل تری دی مکس و پوستر شده  به صورت اتوکد و ۳dmax و psd  آماده کرده ام  شما می توانید این […]

برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه

برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه

 برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه مکانیابی فضاهای آموزشی جهت مکانیابی مراکز آموزشی ، سه اصل همجواری، مکان استقرار، ظرفیت مورد توجه قرار گرفته است: الف) همجواری معیارهای مناسب در تعیین همجواری مراکز آموزشی با سایر کاربر یها عبارتند از : اجتناب از آلودگی هوا اجتناب از آلودگی صوتی اجتناب از آلودگی محیطی ب) […]

ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب

ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب نمونه موردی: دبیرستانهای شهر سقز

ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب نمونه موردی: دبیرستانهای شهر سقز چکیده: رشد سریع و ناگهانی شهرهای ایران، مهاجرتهای بی رویه، تنگنا در عرضه خدمات زیر بنایی، اعمال ضوابط و مقررات نامناسب شهرسازی، فقدان مدیریت کارآمد شهری باعث عدم مکانیابی مطلوب وبهینه با توجه به معیارها و ضوابط شهرسازی برای کاربریهای […]