ادبیات شفاهی کودکان

ادبیات شفاهی

ادبیات شفاهی کودکان مترادف فرهنگ عامه ،فولکلور است و به آن بخش از هنر گفته می شود که به صورت شفاهی منتقل می شود. یکی از شاخه های فولکلور، ادبیات شفاهی است که شامل روایت های منظوم مانند ترانه ها ،لالایی ها ،نوحه ها،بازی های منظوم و…،همچنین روایت های منثور ماننداسطوره ها، قصه ها،چیستان ها، […]

راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها

راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقدمه ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و اجرای طرحهای توسعه‌ی شهری با نگرش واقع بینانه به مسائل و مشکلات و نارسایی‌های کنونی شهرها، مستلزم انجام سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که در قالب عوارض و عواید شهرداری‌ها و در چارچوب قوانین حاکم بر سازمان‌های محلی، بایستی تأمین گردد. انجام اقدامات اساسی در […]