بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه ارومیه

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه ارومیه

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهروندان شهر ارومیه)   چکیده دریاچه ارومیه در سال­های اخیر با خطر خشکی بوده است، خشکی این دریاچه می­تواند زیان­های جبران ناپذیری را بر طبیعت، اقتصاد، ساخت جمعیتی و در کل موجودیت منطقه­ وارد سازد. در این […]