شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT

شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT چکیده در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در […]