مدل آنتروپی شانون + نمومه موردی

مدل آنتروپي شانون + نمومه موردی

مدل آنتروپی شانون + نمومه موردی   پدیده رشد بی قواره شهری پراکنده رویی یا رشد بی قواره شهری پدیده ای است که در اثر تخلیه مراکز شهری به سوی حومه های کم تراکم در اطراف کلان شهرها به وقوع پیوسته و پیامدهای محیطی و اقتصادی ناگواری را دامن زده است.البته برای مقابله با این […]