تاکسونومی عددی + حل یک نمونه

تاکسونومی عددی + حل یک نمونه

تاکسونومی عددی + حل یک نمونه تاریخچه روش تاکسونومی عددی (Numerical Taxonomy) از بهترین روش های درجه بندی مناطق از لحاظ توسعه یافتگی می باشد. این روش برای اولین بار توسط آدانسون در سال ۱۷۶۳ پیشنهاد شد و در سال ۱۹۵۰ توسط عده ای از ریاضی دانان لهستانی بسط داده شد . در سال ۱۹۶۸ […]