نمونه موردی طراحی معماری دبیرستان شاپور رشت (شهید بهشتی ) + تصاویر مجموعه

نمونه موردی طراحی معماری دبيرستان شاپور رشت (شهيد بهشتي ) + تصاویر مجموعه

نمونه موردی طراحی معماری دبیرستان شاپور رشت (شهید بهشتی ) + تصاویر مجموعه این مدرسه از بناهای اولیه دوره پهلوی است که در سر راه رشت به بندر انزلی قراردارد این مدرسه به شیوه امروزی و با معماری نوین در گیلان است این ساختمان نخستین دبیرستان گیلان است که در آن آمفی تئاتر ، آزمایشگاه […]