ریچارد راجرز

ریچارد راجرز

ریچارد راجرز ریچارد راجرز، معمار ۷۳ ساله مستقر در لندن، از سوی بنیاد هایت، به عنوان برنده بیست ونهمین دوره جایزه معماری پریتزکر، معرفی شد. راجرز که سی ویکمین برنده پریتزکر به شمار می رود، پس از جیمز استرلینگ (برنده پریتزکر ۱۹۸۱)، نورمن فاستر (برنده پریتزکر ۱۹۹۹) و زاها حدید (برنده پریتزکر ۲۰۰۴)، چهارمین معمار […]