بررسی آثار شیوه آذری

بررسي آثار شيوه آذري

بررسی آثار شیوه آذری   ویژگی شیوه آذری در شیوه آذری بیشترین تلاش برای ساخت بناهای مذهبی بود نقشه ها تقریبا شبیه شیوه رازی اما بلندتر است به علت تخریب ساخت و ساز زیاد شد، در نتیجه مقاومت ساختمان ها کم تر شد گره سازی ادامه پیدا کرد. معقلی(آجر و کاشی) توسعه می یابد کاشی […]