در این وب سایت هدف ما ارائه ی مقاله ، نقشه و کتب فارسی در زمینه های تخصصی و عمومی می باشد. تمامی این فایل ها اماده پرینت و بصورت دسته بندی شده در سایت قرار گرفته اند. تنوع در مقالات ، کیفیت مطالب ارائه شده و همچنین فرمت قرار گیری در سایت از گزینه های مورد توجه سایت You Bank می باشد.