شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی
تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
476 نمایش
تومان20,000

تجزیه  و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

 

در پایان نامه تجزیه  و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی از نیمه ی هزاره اول قبل از میلاد میان اقوام ایرانی و یونانی به تدریج روابط چند جانبه ای بوجود آمد این روابط که بیشتر قهر آمیز بوده ، تاثیر و تاثیراتی دو طرفه مابین این دو فرهنگ (اشکانی-هلنی) انجامید.

جهت تسهیل در طبقه بندی ، مجسمه های دوران پارتی به دو دسته ی غربی و شرقی تقسیم می گردد. دسته غربی در محدوده ی بین النهرین (پالمیره الحضره نمرود داغ) می باشد و دسته شرقی محدود به جنوب غربی ، غرب و شمال شرق ایران است .

هنر پیکر تراشی پارتی با این ویژگیها ابتدا در شهرهای مرزی جنوبی آغاز گشت و سپس به سوی شرق گسترده شد تا این که منطقه ای را در برگرفت که از پالمیر در جنوب گرفته تا شمال شرق ایران منطقه گنداره و شمال غربی هند وسعت یافت . به یقین می توان گفت که هیچ یک از ادوار فرهنگ کهن سرزمین ما به اندازه ی حکومت اشکانی دارای مجسمه های متنوع نیست . پیکرکها و مجسمه های موجود در مرز های ایران و جهان به نوعی بیانگر هنر دینی سرزمین ماست .

بررسی این روابط متقابل یکی از ارکان  اساسی در جهت شناخت هر کدام از این تمدنهاست . در این پایان نامه سعی شده است که میزان و کیفیت تاثیرات یونانی (هلنی) در حوضه های فلسفی ، اسطوره ، ادبیات ، هنر ، سیاست و … بر هنر پیکر تراشی ایران در دوره اشکانی بررسی شود و در پایان سعی شده است تا در صورت امکان نتایج حاصل از این نوع نگاه در مطالعه گاهنگارانه داده های هنر دوره اشکانی لحاظ شود.

واژگان کلیدی : هلنی ، پیکر تراشی، اشکانی.

 

 

سرفصل های موجود در این مقاله »

«فهرست مطالب»تجزیه  و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

 عنوان :                                                                                                                        صفحه :
تقدیر و تشکر
چکیده
مقدمه ۱

 فصل اول : کلیات

۲
 ۱ ) بیان مسئله ۳
 ۲ ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳
 ۳ ) فرضیه ها ۳
 ۴ ) اهداف بررسی ۴
 ۵ ) روش انجام تحقیق ۴

 فصل دوم : نگاهی به تاریخ و فرهنگ عصر پارتیان (اشکانیان)

۵
 ۲ . ۱ ) تاریخ و فرهنگ اشکانیان ۶
 ۲ . ۲ ) چگونگی تشکیل حکومت پارتیان (اشکانیان) ۸
 ۲ . ۳ ) خواستگاه قوم اشکانیان ۹
 ۲ . ۴ ) اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تقلای پارتیان (اشکانیان) ۱۰
 ۲. ۵ ) دین پارتیان ۱۲
 ۲ . ۶ ) انقراض حکومت اشکانیان ۱۵

 فصل سوم : هلنیزم و مبانی فکری، فرهنگی و هنری آن

۱۶
 ۳ . ۱ ) اسطوره و مذهب ۱۹
 ۳ . ۲ ) مکاتب فلسفه ۲۳
 ۳ . ۳ ) هنر(پیکرتراشی – سفالگری – نقاشی – معماری) ۲۸
 ۳ . ۴ ) دورۀ هندسی و آرکائیک ( ماقبل کلاسیک ) ۲۸
 ۳ . ۵ ) کلاسیک پیشین ۳۳
 ۳ . ۶ ) کلاسیک پسین ۳۸
 ۳ . ۷ ) هلنستیک (عصر هلنی ) ۳۸

 فصل چهارم : ویژگیهای زیباشناسی هنر هلنی در پیکرتراشی

۴۲
 ۴ . ۱ ) واقعیت گرایی یا طبیعت گرایی ۴۳
 ۴ . ۲ ) پرسپکتیو (فضاهای دو بعدی و سه بعدی) ۴۵
 ۴ . ۳ ) پلاستیسیته (هنرهای تجسمی) ۴۷
 ۴ . ۴ ) ایستایی متعادل ۴۸
 ۴. ۵ ) تصویر سوارکار اسب ۵۳
 ۴ . ۶ ) مدل مو و ترکیب چهره ۵۳
 ۴ . ۷ ) تجسم خدایان در صورت انسانی ۵۵
 ۴ . ۸ ) برهنگی ۵۶

 فصل پنجم : نفوذ و تأثیر نقشمایه های هلنی در پیکرتراشی اشکانی

۵۸
 ۵ . ۱ ) نقشمایه های اساطیری ۵۹
 ۵ . ۱ . ۱ ) شخصیتهای اسطوره ای ۶۱
 ۵ . ۱ . ۱ . ۱ ) آفرودیته ۶۱
 ۵ . ۱ . ۱ . ۲ ) مدوسا ۶۳
 ۵ . ۱ . ۱ . ۳ ) هراکلس ۶۴
 ۵ . ۱ . ۱ . ۴ ) پان ۶۶
 ۵ . ۱ . ۱ . ۵ ) اروس ۶۷
 ۵ . ۱ . ۱ . ۶ ) آرتمیس ۶۷
 ۵ . ۱ . ۲ ) نمادها ۶۸
 ۵ . ۱ . ۲ . ۱ ) پرتو (شعاع) نور پیرامون سرِ بندگان یا شخصیتهای اسطوره ای ۶۹
 ۵ . ۱ . ۲ . ۲ ) لنگر ۶۹
 ۵ . ۲ ) نقشمایه های غیراساطیری ۶۹
 ۵ . ۲ . ۱ ) زوج های اروتیک ۷۰
 ۵ . ۲ . ۲ ) لباسهای یونانی (یونانی – رومی ) ۷۱
 ۵ . ۲ . ۳ ) لباسهای نظامی ۷۱
 ۵ . ۲ . ۴ ) لباسهای غیرنظامی ۷۲
 ۵ . ۲ . ۵ ) چهره های شبیه به ماسک ۷۳

 فصل ششم : نفوذ و تأثیر روش یونانی در پیکرتراشی اشکانی

۷۵
 ۶ . ۱ ) پیکره هایی که دارای فناوری ساخت خالص یونانی هستند ۷۷
تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ۸۳
 تصاویر ۱۲۰-۹۱
 فهرست منابع فارسی ۱۲۱
 فهرست منابع لاتین ۱۲۴
 چکیده انگلیسی ۱۲۵

 

«فهرست تصاویر»تجزیه  و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

 

عنوان :                                                                                         

صفحه :
 ۱ ) پیکره جوان یونانی دوره آرکائیک ۹۱
 ۲ ) پیکره جوان کریتیوس دورۀ آغاز کلاسیک ۹۲
 ۳ ) نمای سنتوری معبد زئوس در المپیا ۴۵۷ – ۴۷۰ ق . م ۹۳
 ۴) پیکره مرد نیزه دار اثر پولیکلیتوس ۴۴۰ ق . م کپی رومی ۹۴
 ۵ ) آفرودیته آنادیومن، تالار مربع نسای قدیم ۹۵
 ۶ ) آفرودیته (ونوس) ، میلوس ۱۰۰ ق . م ۹۶

 ۷ ) لوح اردوان و خواسک شهربان شوش، شوش اواخر دورۀ پارت

۹۷
 ۸ ) سردیس مرمری از شمی ۹۸
 ۹ ) لوح مرمری با نقش نرگال (یاهادس) معبد اول در هترا ۹۹
 ۱۰ ) مجسمه مفرغی، شمی ۱۰۰
 ۱۱ ) مجسمه ای از تندیسهای معبد هیرایون در ساموس، حدود ۵۵۰ ق . م ۱۰۱
 ۱۲ ) نقش سوارکار، گلی شوش ۱۰۲
 ۱۳) الهه برهنه، مرمر سفید از جنوب معبد کبیر در هترا، قرن دوم و سوم میلادی ۱۰۳
 ۱۴ ) آفرودیته کنیدوس ۳۳۰ – ۳۵۰ ق . م (کپی رومی ) ۱۰۴

 ۱۵ ) الهه مرتن هترا

۱۰۵
 ۱۶ ) پیکره امیر عبد سیما، سنگ آهک، هترا (معبد کبیر) ۱۰۶
 ۱۷ ) چهره گرگون مدوسا، سنگ آهک، معبد کبیردر هترا ۱۰۷
 ۱۸ ) چهره گرگون مدوسا، از جنس مس، هترا ۱۰۸
 ۱۹ ) پیکرک هرکول، گل پخته، ارتفاع ۱۷ سانتی متر شوش ۱۰۹
 ۲۰ ) پیکرک مرد ایستاده هرکول، ارتفاع ۶۷ سانتی متر شوش ۱۱۰
 ۲۱ ) فرمانروای لمیده در تنگ سروک (Ana)، اواخر دورۀ پارت ۱۱۱
 ۲۲ ) نقش پان در گچبریهای قلعه یزدگرد ۱۱۲

 ۲۳ ) نیمتنه پان، هترا

۱۱۳
 ۲۴ ) لوح مرمری نرگال (هادس) هترا ۱۱۴
 ۲۵ ) لباس نظامی یونانی، برنزی، آرگوس ۷۰۰ – ۷۲۵ ق . م ۱۱۵
 ۲۶ ) مجسمه ایزد آشور – بعل، هترا ۱۱۶
 ۲۷ ) تصویر نقش برجسته خونگ اژدر ۱۱۷
 ۲۸ ) طراحی از نقش برجسته خونگ اژدر ۱۱۸
 ۲۹ ) نیمتنه مرمری، شمی ۱۱۹
 ۳۰ ) ساتیرها و سیلنوسها، دینور ۱۲۰

 

فهرست منابع فارسی :تجزیه  و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

 • ابومنصور، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی. اهل نیشابور، متوفی به سال ۱۴۲ هجری قمری، کتاب معروف او، غرر الاخبار ملوک افرس و لعرب.
 • اینورنیزی، آنتونیو، «هنر دوره ی پارت»، ۷۰۰۰ سال هنر ایران، چاپ اول، فردریش زاپیل، مترجم فرانک بحرالعلومی، موزۀ ملی ایران، تهران، ۱۳۸۰ ؛ صص ۲۹۴ – ۲۶۱ .
 • اقتداری، احمد، خورستان و کهکیلویه و ممسنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۹ .
 • استروناخ، دیوید، پاسارگارد، حمید خطیب شهیدی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۷۹ .
 • اولانسی، دیوید، تحقیقی نو در میترا پرستی، مریم امینی، چاپ اول، تهران، نشر چشمه، ۱۳۸۰ .
 • بنگسون، هرمان، یونانیان و پارسیان، تیمور قادری، چاپ اول، تهران، انتشارات فکر روز، ۱۳۷۶ .
 • بهنام، عیسی، «مجسمه سازی در ایران باستان ، دوره ۱، ش ۱۱ » شهریور ۱۳۴۲، ص ۲ تا ۶ .
 • بدیع، امیر محمدی، یونانیان و بربرها، احمد آرام، چاپ دوم، تهران، نشر پرواز، ۱۳۶۴ .
 • برن، لوسیلا، اسطوره های یونانی، عباس مخبر، چاپ اول، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۵ .
 • پورپیرار ، ناصر ، ۱۲ قرن سکوت ، چاپ اول ، نشر کارنگ ۱ .

 • پاکباز، رویین، دایره المعارف هنر، چاپ سوم، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱ .
 • پرادا، ایدت، هنر ایران باستان، یوسف مجیدزاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۷ شاهنشاهی .
 • پوکاچنکوا، گالیناواکبر خاکیموف، هنر در آسیای مرکزی، ناهید کریم زندی، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ .
 • پیرنیا، حسن، (مشیرالدوله)، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، تهران کتابخانه خیام، بیتا، صفحه ۱۴۳.
 • جانسن، ه . و، تاریخ هنر، پرویز مرزبان، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰.
 • دیاکونوف، م . م، اشکانیان، کریم کشاورز، چاپ اول، تهران، انجمن ایران باستان، ۱۳۴۴ .

 • دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، (یونان باستان)، جلد دوم، امیرحسین آریانپور، فتح الله مجتبایی و هوشنگ پیرنظر، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۷ .
 • رهبر، محمدی، «پژوهشی دربارۀ یک مجسمۀ مرمری یونانی از برازجان»،صص ۲۰۷ – ۱۹۲ ، باستان شناسی و هنر ایران، عباس علیزاده و … مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۸ ، گردهمایی باستان شناسی شوش، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، ۱۳۷۶ .
 • رضایی نیا، عباس، «بحثی دربارۀ معبد چهارستونی برد نشانده و معبد بزرگ مسجد سلیمان»، باستان شناسی و تاریخ، شماره ۲ ، ۱۳۸۱ ، صص ۳۴ – ۲۵ .
 • رایس، تامارا تالبوت، هنرهای باستانی آسیای مرکزی تا دورۀ اسلامی، رقیه بهزادی، چاپ اول، تهران، انتشارات تهران، ۱۳۷۲ .
 • رجبی، پرویز، هزاره های گمشده (اشکانیان)، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، انتشارات توس، ۱۳۸۱ .

 • خانمها سمیه زارعان و زهرا شجاعی ، زایش معماری ایران از روح پیکر تراشی ، چاپ شده در کتاب اولین سمپوزیوم مجسمه تهران ، اسفند ۱۳۸۵ .
 • سرفراز، علی اکبر و بهمن فیروزمندی، مجموعه ی دروس باستان شناسی و هنر ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، چاپ دوم، انتشارات مارلیک، تهران، ۱۳۷۵ .
 • صفر، فواد و محمدعلی مصطفی، هترا شهر خورشید، نادر کریمیان سردشتی، چاپ اول، تهران، سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۷۶ .
 • گامبریج ، ارنست هانس ، تاریخ هنر ، ترجمه رامین علی ، نشر نی ، تهران ۱۳۷۹ .
 • مددپور، محمد، حکمت معنوی و ساحت هنر، چاپ دوم، تهران، انتشارات سوره، ۱۳۷۷ .

 • محمد جواد مشکور، «سرچشمه های پژوهش در تاریخ پارتیان در فصلنامه تاریخ و فرهنگ ایران»، (اشکانیان) شماره ۴ ، صص ۱۱۶ – ۱۱۸ ، سال ۱۳۵۵ .
 • مرزبان، پرویز و حبیب معروف، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۱ .
 • محمود آبادی، سید اصغر، پژوهشهایی در تاریخ، فرهنگ و سیاست ایران باستان، (دفتر پارینه)، چاپ اول، اهواز، انتشارات آبتین، ۱۳۷۸ .
 • نیچه، فردریش، زایش تراژدی، رویا منجم، چاپ اول، تهران، نشر پرسش، ۱۳۷۷ .
 • ناردو، دان، امپراطوری ایران، مرتضی ثاقب فر، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس، ۱۳۷۹.
 • نامجو، عباس، بررسی و شناخت تندیسهای پارتی و مقایسه با تندیسهای یونانی و هخامنشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه باستان شناسی، ۱۳۷۳ .
 • واندنبرگ، لویی، باستان شناسی ایران باستان، عیسی بهنام، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ .

 • ویسموفر، یوزف، ایران باستان، مرتضی ثاقب فر، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷ .
 • هاوزر، آرنول، تاریخ اجتماعی هنر، جلد اول، ابراهیم یونسی، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۰ .
 • هالینگ دیل، ر . ج، مبانی و تاریخ فلسفۀ غرب، عبدالحسین آذرنگ، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۷۳ .
 • هلزی هال، لوئیس ویلیام، تاریخ و فلسفۀ علم، عبدالحسین آذرنگ، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۳ .
 • هربرت رید، هنر و اجتماع ، ترجمه سروش حبیبی ، انتشارات امیر کبیر ، سال ۱۳۵۲ .

 • هرمان، جرجینا، تجدید حیات هنر و تمدن ایران، مهرداد وحدتی، چاپ اول، تهرانۀ مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳ .
 • یگر، ورنر، پایدیا، جلد سوم، محمد حسن لطفی، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۶ .
 • یار شاطر، احسان، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (جلد سوم، قسمت دوم)، حسن انوشه، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷ .

 

منابع لاتین :تجزیه  و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

 • Intonio Invernizzi, Elymaeans . and the Hung – Eazhdar relief , mezopotamia XXX III . 1998.PP.219-259
 • Michael Danci , Pulmyrene . F:unerarysculptures atpenn. Expedition . vol . 43 , no, 3 , 2001
 • D.M 1921 (A Graeco – Parthian portrait head of mithradates I) , AJA , Z , vol.31.No.3.
 • B.Douny,<The stone and plaster sculptere . Excaration at Duraearopos > . Final report III , part1 . Fascilez , (Losangles), 1911 . p.251.

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی باستان شناسی  با عنوان  تجزیه  و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی است و در ۱۳۰ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  ۲۰۰۰ تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، لینک دانلود مقاله و پروژه موجود  برای  شما نمایان می شود .

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
476 نمایش
تومان20,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 130
فرمت: ورد
زبان: فارسی
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
857 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
867 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
730 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
788 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

حقوق مالکیت معنوی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا [...]
199 نمایش
1
تومان20,000
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران مقاله ای که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی معماری با عنوان بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایراناست و در ۳۲ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام چنان که گذشت، […]
347 نمایش
1
تومان35,000
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پایان نامه  که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی با عنوان پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک است و در 63 صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  60000  [...]
541 نمایش
1
تومان60,000
بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی است و در 58 صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  30000  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و [...]
431 نمایش
1
تومان30,000
2188 شناسه محصول
476 نمایش