شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT
شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT

شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
401 نمایش
تومان20,000

شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT

 

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی  با عنوان   شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT   ، مربوط به واحد درسی  کارگاه برنامه ریزی شهری ۱ است و در  ۲۲   صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام

در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب می نماید، نواحی ساحلی و دریاچه ها می باشند. دریاچه کافتر که در شمال استان فارس و در جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است،

نیز یکی از این منابع طبیعی جذاب می باشد که علی رغم وجود قابلیت ها و توانمندی های فراوان در زمینه توسعه صنعت گردشگری، تاکنون مطالعه ای به منظور شناسایی قابلیت ها و توانمندی های آن صورت نگرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه ای-کاربردی و روش تحقیق تلفیقی از روشهای تحلیلی، پیمایشی و علّی است که با بهره گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید توسعه صنعت گردشگری در دریاچه کافتر پرداخته شده است.

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد

که توسعه گردشگری دریاچه علی رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان، با ضعف ها و تهدید های زیادی روبروست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولین و مردم محلی را بیش از پیش نشان می دهد. با اولویت بندی که در میان راهبردها صورت گرفته است،

مشخص گردید که راهبرد جذب سرمایه گذاری خصوصی و دولتی از شهرهای بزرگ اطراف به منظور تقویت زیر ساخت های بهداشتی- درمانی و اقامتی- رفاهی با کسب ۳۷۰ امتیاز بهترین راهبرد توسعه گردشگری دریاچه کافتر محسوب می گردد. در پایان پژوهش به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه کافتر در چهار فاز زمانی ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است.

 

 

واژگان کلیدی: گردشگری طبیعی، برنامه ریزی گردشگری، تکنیک SWOT، دریاچه کافتر.

 

 

سرفصل های موجود در این مقاله » شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافتر

 

۱- مقدمه

۱-۱- طرح مساله

۱-۲- اهمیت پژوهش:

۱-۳- پیشینه پژوهش:

۱-۴- اهداف و فرضیه پژوهش:

۱-۴-۱- هدف پژوهش:

۱-۴-۲- فرضیه پژوهش:

۱-۶- روش پژوهش:

۱-۷- محدوده مورد مطالعه:

شکل شماره(۱): معرفی محدوده مورد مطالعه

۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۱- تعاریف و مفاهیم:

گردشگر

گردشگری:

گردشگری طبیعی

۲-۲- دیدگاهها و نظریات:

۳- شاخص های در نظر گرفته شده

۳-۱- تجزیه و  تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر رشد توسعه صنعت گردشگری دریاچه کافتر:

 

محدوده

نمودار شماره(۱): امتیازات کسب شده توسط عوامل موثر بر رشد و توسعه صنعت گردشگری محدوده

۳-۲- تدوین استراتژی های توسعه صنعت گردشگری محدوده مورد مطالع

 

۴- آزمون فرضیه پژوهش:

۵- جمع بندی و نتیجه گیری:

۶- پیشنهادات و راهکارها:

۶-۱- پیشنهادات ضربتی(دوره زمانی کمتر از ۶ ماه):

۶-۲- پیشنهادات کوتاه مدت(دوره زمانی یک تا دو ساله):

۶-۳- پیشنهادات میان مدت(دوره زمانی سه تا پنج ساله):

۶-۴- پیشنهادات بلند مدت(دوره زمانی پنج تا ده الی پانزده ساله):

منابع و مآخذ: شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافتر

– بمانیان، محمد رضا(۱۳۸۷)، برنامه ریزی در راستای احیای محیط طبیعی رود دره های شهر تهران در رویکرد تحلیل عوامل راهبردی(SWOT)(نمونه موردی: رود دره ولنجک)، علوم محیطی، سال پنجم، شماره چهارم.

– پاپلی­یزدی، محمدحسین و مهدی سقایی (۱۳۸۵)، گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

– حکمت نیا، حسن و میر نجف موسوی(۱۳۸۵)، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات علم نوین، یزد.

– داس ویل، راجر(۱۳۷۹)، مدیریت جهانگردی مبانی، راهبرد ها و آثار ، ترجمه سید محمود اعرابی و داود ایزدی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

– رضوانی، علی اصغر(۱۳۸۲)، نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست، مجله محیط شناسی، شماره ۳۱.

– رضوانی، علی اصغر(۱۳۸۵)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم، اردیبهشت، تهران.

– زاهدی، شمس السادات(۱۳۸۵)، مبانی اکوتوریسم(با تأکید بر محیط زیست)، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

– سازمان جهانی جهانگردی(۱۳۸۴)، برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی، ترجمه محمود عبدالله زاده، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

– سلطانی، مرضیه (۱۳۸۸) ،تحلیلی فضایی نقشICT درگردشگری الکتریکی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان.

– شریعت نژاد، شمس الله و مرتضی شریفی (۱۳۷۶)، برنامه ریزی مقدماتی برای توسعه اکوتوریسم، فصلنامه جنگل و مرتع، شماره ۳۴.

– شکری، ولی الله (۱۳۸۴) ، گردشگری و توسعه پایدار روستایی، مجموعه مقالات همایش سراسری صنعت گردشگری در توسعه مازندران، نشر رنسانس.

– ضرابی، اصغر(۱۳۸۵)، سطح بندی و برنامه ریزی توسعه فضایی توان های اکوتوریسم استان سیستان و بلوچستان، مجموعه مقالات همایش جغرافیا و قرن ۲۱.

– ضرغام، حمید(۱۳۷۶)، راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، مجموع مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد ۱، کیش.

– کاظمی، مهدی(۱۳۸۶)، مدیریت گردشگری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.

– گی، چاک، وای ( ۱۳۷۷)، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

– محلاتی، صدرالدین (۱۳۸۰)، درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

– محمدی ده چشمه، مصطفی و علی زنگی آبادی(۱۳۸۷)، امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT ، مجله محیط شناسی، سال سی و چهارم، شماره ۴۷.

– مسلمیان، علی(۱۳۸۵)، مفهوم اکوتوریسم، ماهنامه پیام سبز، شماره ۵۱ و ۵۲.

– مهندسین مشاور شهر شرق- پارس(۱۳۸۷)، مطالعه امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری استان فارس: منطقه نمونه کافتر شهرستان اقلید.

– نوحه گر، احمد، محمد مهدی حسین زاده و اسما پیراسته(۱۳۸۸)، ارزیابی قابلیت های طبیعت گردی جزیره قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی SWOT، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۵.

– پارسایی، اسماعیل( ۱۳۸۴ )، امکان سنجی نواحی مستعد اکوتوریسم در استان کهکیلویه و بویر احمد با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

 

-Abbyliu, Gwoffey Wall, planning tourism employment, a developing country perspective. (tourism management, 2006, www,Elsevier.com /locat/tourman.

-Altinay Mehmet, Hussain Kashif (2005), Sustainable tourism development: a case study of North Cyprus, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume:17 Issue:3  pp:272 – ۲۸۰.

-Eccles Gavin, Costa Jorge (1996),Perspectives on tourism development, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume:8 Number:7  pp: 44-51.

-Font Xavier and Ahjem Tor E (1999), Searching for a balance in tourism development strategies, international journal of contemporary hospitality management, Volume: 11; Issue: 2/3,pp 73-77.

-Hall.michail(2001).Trends In Ocean And Coastal Tourism: The End OF The Last Frontier? Ocean And Coastal Tourism. New Zeland.

-www.zendehrood.com.

 

اطلاعات محصول فروشی شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافتر

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی  با عنوان   شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT   ، مربوط به واحد درسی  کارگاه برنامه ریزی شهری ۱ است و در  ۲۲   صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  ۲۰۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
401 نمایش
تومان20,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
قابل دسترسی از طریق این پلن ها: الماس - برنزی - طلایی - نامحدو د یک ساله - نقره ای
شما می توانید این محصول و 18 محصول دیگر را با کمترین قیمت و خرید اشتراک ویژه دانلود نمایید.
شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
875 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
888 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
747 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
808 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
875 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
888 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
747 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
808 نمایش
1
تومان35,000
2670 شناسه محصول
401 نمایش